Tester

Vi kan testa det mesta

Fysiska tester är av stor vikt inom idrotten. Ett av syftena är att ta reda på vilken typ av träning varje enskild idrottare bör prioritera. Ett annat syfte är att utvärdera den träning man bedrivit och kanske viktigast av allt - för att kunna skriva så effektiva träningsprogram som möjligt.
FysioCare har bred erfarenhet av tester och metoder för att mäta fysisk kapacitet, alltifrån hopptester, styrketester, snabbhetstester till rehabiliteringstester. Vi erbjuder naturligtvis även motionärer fysiska tester.

Några av de frågetecken som vi kan räta ut:
Hur ska du eller ditt lag utvecklas maximalt?

• Är löptekniken den mest effektiva?
• Är det rätt muskelgrupper och rätt typ av styrka som tränas?
• Finns det en balans mellan hö och vä sida eller mellan muskelgrupper??
• Hur stark är du?
• Bör du träna mer balans?
• Hur står det till med konditionen?
• Hur du skall komma vidare i din träning?
• Har rehabiliteringen gett resultat?

Tester

Hopptester
Sex olika varianter för mätning av hoppförmågan.

Styrketester
Funktionella styrkeövningar från fristång till styrketräningsmaskiner.

Kraftplatta
Hopp-, balans- och krafttester.

Snabbhetstester
Accelerations- och maxsnabbhet.

Rehabtester och utvärderingsinstrument
Jämförande kontroll av styrka, balans och funktionella övningar. T  ex mellan vänster och höger ben.
Instrumenten vi använder är KOOS, SF-36, Lysholm Knee Score, POMS, Tegner Physical Activity Score

Konditionstest
Ett submaximalt konditionstest som går ut på att ta reda på kroppens syreupptagningsförmåga. Vi använder oss av en Monark testcykel och testet tar 6-10 minuter. 

Maxpulstest
Étt maxpulstest går ut på att ta reda på hur många slag/minut som ditt hjärta max kan prestera. Detta görs för att du ska kunna göra ett optimalt och individanpassat konditionsprogram. Generellt kan man säga att maxpulen är 220-ålder men har en stor variationsbredd.

Funktionsanalys
Finns i två alternativ: Stor och Liten.

Stor:
Kostnad 1500kr/pers. Alt 1300kr/pers. om >5 pers vid samma tillfälle.  
Tillfälle 1. Screening av:
• Ledrörlighet
• Muskelfunktion
• Nevrkärvnslighet
• Olika styrkekvalitéer samt balans och koordination

Tillfälle 2.
• Skriftlig sammanfattning av fynd 
• Råd, regim och förslag på ev behandling
• Genomgång egenövningar

Liten:
Kostnad 1100kr/pers. Alt 900kr/pers. om >5 pers vid samma tillfälle. och görs hos oss vid kliniken Alt >10 pers. och vi kommer ut till er.
Tillfälle 1.Screening av:
• Ledrörlighet
• Muskelfunktion
• Nevrkärvnslighet
• Skriftlig sammanfattning av fynd samt råd och regim.

Tillfälle 2.
• Skriftlig sammanfattning av fynd 
• Råd, regim och förslag på ev behandling
• Genomgång egenövningar

Hälsoprofil/Försäsongsundersökning
Innebär en grundlig undersökning av hela kroppen. Undersökningen anpassas till den idrott du eller ditt lag håller på med. Undersökningen tar ca en timme och avslöjar var du har dina brister fysiskt. Utifrån undersökningen diskuteras hur du bör gå vidare för att optimera din fysik. Kompletteras ofta med specifika styrketester.

I denna ingår:
• Genomgång av tidigare sjukdoms- och skadehistoria
• Blodtryckstagning
• Syntest
• Funktionstest alt. Stor