Idrottsmedicin

Många aktiva går och dras med småskador och krämpor som på sikt kan medföra risk för akut skada och som då leder till avbrott i träning och tävling, vilket självklart påverkar prestationen eller resultatet. Ju förr man söker hjälp kan lämpliga åtgärder inledas. Genomgång med sjukgymnast hos oss innebär en noggrann genomgång av kroppens leder och muskulatur. Vår breda kompetens ger möjligheter att upptäcka problem från rörelseapparaten.

Fysiocare kan erbjuda ett snabbt och kvalificerat omhändertagande.
Har du dessutom funderat på:

  • Hur du ska utvecklas maximalt?
  • Om din löpteknik är den mest effektiva?
  • Om det är rätt muskelgrupper och rätt typ av styrka som du tränar för just din idrott?
  • Om du har en balans mellan höger och vänster sida eller mellan muskelgrupper?
  • Hur stark du är?
  • Om du bör träna mer balans?
  • Hur du skall komma vidare i din träning?

Kurser & Föreläsningar
Vi kan erbjuda kurser och föreläsningar inom idrottsskador, tejpning, rehabilitering, stretchkurs, kost/ fettförbränningskurs, styrketräningskurs och massagekurs.

Kostrådgivning
FysioCare ordnar lic. kostrådgivare som vid behov kan hjälpa till med viktminskning samt planering av kosten för optimal prestation och träningsresultat.

Massage
Idrotts- eller avslappningsmassage

Medicinsk personlig träning (PT)
Personlig träning och friskvård såsom styrke- och konditionsträning. Fördelen är att med vår bakgrund och utbildning har vi lättare att anpassa den efter just dina behov.

Idrottsskador och Träning för ungdom
De ungdomar som idrottar behöver stöd och hjälp med såväl träningsplanering som genomförande, förebyggande träning och utöver detta kommer de att behöva hjälp med rehabilitering vid skada. Detta är svåra områden som kräver erfarenhet och speciella kunskaper kring ungdomars fysiska utveckling och anpassningsförmåga till träning.
Vi har denna kompetens.

Vad är IDROTTSMEDICIN?

Idrottsmedicin handlar om den del av läkekonsten som tar upp frågor kring fysisk aktivitet, särskilt de mentala och fysiska effekterna av idrottsutövande. Gårdagens idrottsmedicin handlade mest om att förbättra elitidrottarens prestationsförmåga. Idag är det vår tids motionsformer, fysisk aktivitet hos olika sjukdomsriskgrupper och friskvårdsinsatser i samhället som står i fokus.

Idrottssjukgymnastens arbetsuppgifter kan handla om att skapa en lämplig aktivitetsnivå för barn- och ungdomsidrotterna, förebygga benskörhet, förbättra möjligheten för kvinnor att delta i fysisk aktivitet under menstruationen, utbilda olika intressegrupper och idrottsrörelsen i att förebygga skador, utvärdera effekten av fysiska- och mentala träningsmetoder och mycket, mycket mer.

Traditionellt har idrottsmedicinen i Sverige och övriga världen haft en stark anknytning till ortopedin, inte minst skadebehandlingen som visat sig i den omfattning idrottsmedicinare synts i massmedia när någon idrottsstjärna blivit skadad En stor del av den svenska idrottsmedicinska kåren är mycket framstående och några till och med världsledande på just sin behandlingsmetod. De flesta idrottsmedicinare utför ett viktigt arbete utan att synas i pressen.

Många idrottsmedicinaren är knutna till ett lag eller ett idrottsförbund och har egen erfarenhet från idrotten. Andra är engagerade som konsulter och en stor del av verksamheten är knuten till forskningsinstitutioner och inom flera områden, främst artroskopi och fysiologi hör Sverige till de världsledande.

Den medicinska världen har tack vare idrottsmedicinen fått viktig kunskap om behandlingar av ligament-, brosk- och muskelskador, akutmedicinskt omhändertagande, diagnostiska metoder inom ortopedi, hjärtinfarktsbehandling, behandling av högt blodtryck, förebyggande av benskörhet och behandlingar av psykiska sjukdomar som tex. depressioner med mera.

Trots detta förknippar politikerna fortfarande idrottsmedicinen med lyxsjukvård och visar saknad om hur hälsa och fysisk aktivitet hör ihop. Även inom primärvården möter man ofta motstånd och idrottsrelaterade problem hamnar ofta långt ner på listan. Det beror ofta på bristande erfarenhet av idrottsrelaterade skador. Ett vanligt fel är att det ordineras vila och exspektans vilket man ut idrottsmedicinsk synvinkel oftast vill undvika då det tvärtom kan vara skadligt med vila. Idag ger de flesta läkare rådet att regelbundet röra på sig och att vara fysiskt aktiv men att säga till en patient att vara fysiskt aktiv är naturligtvis inte samma sak som att den personen verkligen kommer att bli fysiskt aktiv. Det krävs oftast någon form av handlingsplan, uppföljning och noggranna instruktioner om ex. dosering. Idag finns vare sig tid eller kunskap om det och då kommer rörelserelaterade problem på undantag. Följden blir att den största patientgruppen i primärvården blir både dåligt bemött och dåligt behandlad. I bästa fall löser sig problemet av sig själv, i sämsta fall leder det till fortsatt inaktivitet med risk för allvarliga konsekvenser.