Motion som stressvaccin

Orkar du mindre i vardagen och har svårt att varva ned?

Det är numera helt fastställt - motion är det bästa botemedlet mot stress - både när det gäller att förebygga och att behandla det. Slutsatsen forskarna kommer fram till är att motion är den enskilda faktor som har störst betydelse för vår fysiska och psykiska hälsa. Det finns ingen medicin eller annan metod som ens kommer i närheten av den positiva effekt som regelbunden aerob träning har på vår hälsa

Det finns tidiga signaler och tydliga symtom på stress. Vilka är de och på vilket sätt kan vi förebygga och åtgärda dem?
Vilken koppling har stress och motion med varandra?

En föreläsning som gör att ni förstår varför vi får stressreaktioner, vilka de är, motiverar och inspirerar er till att motionera för att få bort dessa stressreaktioner och för att förebygga mot dem!

Nya Kurstillfällen under 2011

Plats: 
Datum: 
Tid: 
Pris: 

Hur anmäler du dig?

Du anmäler genom e-posta din anmälan till oss via "kontakta oss" sidan. 
Det är viktigt att du uppger vilken datum, kursort och vilken kurs du vill gå samt namn, postadress, e-mailadress och telefon där vi kan nå dig, både vid din anmälan och senare på inbetalningsavin vid inbetalning av anmälningsavgiften. 
Du betalar in anmälningsavgiften på 900 kr via vårt postgironummer efter det att vi meddelat dig att du är antagen, och säkrar på så sätt även din kursplats. 

Anmälan är bindande!
Om du återtar din anmälan betalas inte anmälningsavgiften tillbaka. Detta för att vi ska kunna säkra våra fasta utgifter. Resterande kursbelopp återbetalas dock mot uppvisande av sjukintyg.
Om kursen blir inställd på grund av sjukdom hos någon lärare så betalar vi tillbaka hela kursavgiften till dig.

Ytterliggare information fås på något av nedanstående sätt:
Ring oss på tel: 0709-570257
E-post:  

Information om exakt tid, vilken lokal och hur du hittar dit samt vad du bör ha med dig till kursen kommer du att få meddelande om senast 1 vecka innan kursstart (gäller samtliga våra kurser).