Terapeutisk Stretch och triggerpunktsbehandling

Två mycket användbara och effektiva tekniker som ni som sjukgymnaster, massörer, PT eller du som jobbar nära idrottare bör kunna.

Triggerpunkter är en mycket vanlig förekommande orsak till smärta i muskulaturen och är känt som smärtfenomen sedan 1840-talet.

Vi har cirka 650 muskler i kroppen och de upptar nästan hälften av vår vikt. Alla muskler i kroppen kan drabbas av triggerpunkter vilka ofta kallas muskelknutor eller smärtknutor. I stort sett alla människor har någon gång drabbats av dessa.

Triggerpunkter kan exempelvis uppkomma vid ensidigt, långvarigt arbete och vid stress. Inaktivitet kan också skapa triggerpunkter pga en försämrad blodcirkulation, man får då en så kallad lokal ischemi (syrebrist) i muskeln.

Det finns olika sätt att behandla triggerpunkter på, det mest effektiva har visat sig vara massage, stretch och mer specifik triggerpunktsbehandling såsom pressur.

Massörer och andra terapeuter har stor nytta av att kunna dessa tekniker och att kombinera massagen med triggerpunktsbehandling leder till ett ännu bättre resultat!


Upplägg:
Första dagen inleds med teori för stretch, Triggerpunkter och akupressur. Sedan börjar vi den praktiska delen som startar med att vi går igenom de tekniker vi ska lära er för att ni på ett så effektivt sett ska kunna hjälpa era kunder med stretch av stam muskulatur. Därefter övergår vi till att lära oss var de olika triggerpunkterna finns på kroppen och de olika tekniker man använder sig av för att på ett framgångsrikt behandla dessa triggerpunkter 

Detta ingår i kurskostnaden:

• Terapeutiskt stretch & Triggerpunktskurs med handledning av kompetenta lärare
• Handouts
• Två olika sorters tejp + elastisk linda
• Kaffe + kaffebröd & ibland även godis :)
• Frukt
• Moms

Hur anmäler du dig?

Du anmäler genom e-posta din anmälan till oss via "kontakta oss" sidan. 
Det är viktigt att du uppger vilken datum, kursort och vilken kurs du vill gå samt namn, postadress, e-mailadress och telefon där vi kan nå dig, både vid din anmälan och senare på inbetalningsavin vid inbetalning av anmälningsavgiften. 
Du betalar in anmälningsavgiften på 900 kr via vårt postgironummer efter det att vi meddelat dig att du är antagen, och säkrar på så sätt även din kursplats. 

Anmälan är bindande!
Om du återtar din anmälan betalas inte anmälningsavgiften tillbaka. Detta för att vi ska kunna säkra våra fasta utgifter. Resterande kursbelopp återbetalas dock mot uppvisande av sjukintyg.
Om kursen blir inställd på grund av sjukdom hos någon lärare så betalar vi tillbaka hela kursavgiften till dig.

Ytterliggare information fås på något av nedanstående sätt:
Ring oss på tel: 0709-570257
E-post:  

Information om exakt tid, vilken lokal och hur du hittar dit samt vad du bör ha med dig till kursen kommer du att få meddelande om senast 1 vecka innan kursstart (gäller samtliga våra kurser).