Välkommen till

FysioCare!

med Kunskap&kompetens
-att möta de skilda krav som ställs på yrkesarbetande och elitidrottare, gammal och ung.

FysioCare drivs av Thomas Avenbrand

FysioCare har utöver den vanliga sjukgymnastutbildningen även breddat sitt kunnande med utbildning i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) och en gedigen Idrottsmedicinsk utbildning, bland annat med en Magister i Idrottsmedicin & en Master’s Degree i Idrottsvetenskap. Detta i kombination ger oss ett bredare synsätt vilket gör att vi har ökade möjligheter till korrekt diagnos och behandling.

OBS!! 
Ny besöksadress från 1 januari 2020:
Fruängens Fysioterapi
Fruängens Kyrkogata 14,
12951 Hägersten