Ergonomi

Välkommen till Ergonomisidan om Dig och Din datorarbetsplats!!

Din kropp är ditt viktigaste ergonomiska redskap så:
Se över hu du använder din kropp i jobbet!
Se över hur du hur du använder Din kropp på fritiden!

Ergonomi kan tyckas vara något som angår den som har ett fysiskt arbete med t.ex. tunga lyft och hårt kroppsarbete. Tyvärr har det visat sig att ergonomi är minst lika viktigt för en som har ett stillasittande arbete då kroppen används på ett mycket statiskt sätt eller med små repetitiva belastningar på musklerna. En stor del av de belastningsskador som anmäls idag är relaterade till mus- och tangentbordsarbete.

Det är just detta statiska arbete och/eller med små repetitiva belastningar som är grundproblemet med datorarbete jämföed hur man använde kroppen förr, då man arbetade hårt med den hela dagarna. När man arbetar vid dator är det därför viktigt att variera arbetet på olika sätt. Vilka sätt som är bäst kan skilja sig från individ till individ och kan vara beroende av vilken typ av arbete man utför.

Man kan säkert tycka att de olika sätten till variation kan leda till att vi kommer att arbeta mindre effektivt och på kort sikt stämmer det förstås att t ex pauser medan vi arbetar gör att vi får mindre uträttat men på längre sikt är det tvärtom. Variation är nämligen nödvändigt för att vi ska kunna arbeta uthålligt. Ergonomiska förbättringar kan också kosta pengar i form av utrustning till arbetsplatsen men man ska då komma ihåg att några dagars sjukskrivning eller mindre intensivt arbete p.g.a. överbelastning, t ex musarm oftast innebär ännu större kostnader.